Τετραήμερη εκδρομή του Μορφωτικού Συλλόγου στη Λευκάδα