ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  1  

  

 

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου    με την επωνυμία «Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας» καλεί σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του  Καταστατικού σε  έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  για  τακτοποίηση  εκκρεμοτήτων  των δυο τελευταίων   Συνελεύσεων,  στο  εντευκτήριο  του Συλλόγου την Κυριακή  23/1/2022  στις  10.30  π.μ.

  Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης ορίζεται εντεταλμένος δικηγόρος από την Εισαγγελία Πειραιά.

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

  1. Εκλογή Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής  για τους οικονομικούς απολογισμούς των τελευταίων  πέντε   ετών,  διότι  οι προηγούμενες  εκθέσεις έχουν δύο  υπογραφές  αντί  τριών.
  3. Έγκριση των προϋπολογισμών των τελευταίων  πέντε  ετών.

 

  1. Έγκριση των μη θεωρημένων βιβλίων, Πρακτικών Δ.Σ. και Εσόδων-Εξόδων  και εντολή στο Δ.Σ  για θεώρηση νέων από την  Περιφέρεια.

 

    Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά μέχρι δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γ.Σ. δηλ.13/1/2021.  

Το ΔΣ θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ, ο οποίος θα αναρτηθεί στο site του Συλλόγου και στην είσοδο της αίθουσας του Συλλόγου.  Ενστάσεις γίνονται επί του καταλόγου μέχρι 10 ημέρες πριν την γενική συνέλευση.

  Σε περίπτωση μη απαρτίας  η Συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί την επόμενη  Κυριακή  30-01-2022 στον ίδιο χώρο και την ίδια  ώρα.

     Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον Ν. 4726/2020  ΦΕΚ 181 Α 189/2020.    

 Θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα υγιεινής.

 

Το Δ.Σ