ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2  

  

 

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου    με την επωνυμία «Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας» καλεί σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του  Καταστατικού σε  έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  για  τροποποίηση του Καταστατικού, στο  εντευκτήριο  του Συλλόγου την Κυριακή  23/1/2022  στις  11.30  π.μ.

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης ορίζεται εντεταλμένος δικηγόρος από την Εισαγγελία Πειραιά.

Εκλογή Γραμματέα Γ.Σ.

 

  Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

 

1.Τροποποίηση του καταστατικού για εναρμόνιση προς τον αθλητικό νόμο 4726/2020.   

    Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά μέχρι δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γ.Σ. δηλ.13/1/2021.  

Το ΔΣ θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ, ο οποίος θα αναρτηθεί στο site του Συλλόγου και στην είσοδο της αίθουσας του Συλλόγου.  Ενστάσεις γίνονται επί του καταλόγου μέχρι 10 ημέρες πριν την γενική συνέλευση.

 

 Σε περίπτωση μη απαρτίας  η Συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί την επόμενη

Κυριακή  30-01-2022 στον ίδιο χώρο και την ίδια  ώρα.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον Ν. 4726/2020  ΦΕΚ 181 Α 189/2020.   

 

 Θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα υγιεινής.

 

Το Δ.Σ