ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "ο Καποδίστριας" βράβευσε σε μία λιτή τελετή τους μαθητές των τριών Γυμνασίων, που πρώτευσαν την σχ. χρονιά 2020-2021.
Οι μαθητές είναι από το 1ο Γυμνάσιο Αίγινας η
Ελευθερίου Ισμήνη-Δήμητρα, από το 2ο Γυμνάσιο Αίγινας η Κουνάδη Μαγδαληνή και από το Γυμνάσιο Μεσαγρού ο Μαργαρίτης Κων/νος.
Θερμά συγχαρητήρια.