ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ