ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σας καλούμε τη Κυριακή 29/1/2023 και ώρα 10.30 π.μ. στο εντευκτήριο του Συλλόγου μας για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:
1. Απολογισμός πεπραγμένων.
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Προϋπολογισμός του 2023.

Η λίστα των μελών που είναι τακτοποιημένα οικονομικά έχει αναρτηθεί στην σελίδα του Συλλόγου μας και στο fb.