"Άγνωστες πτυχές ζωής και έργου του Καποδίστρια στην Αίγινα". Ομιλία στο Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας.