ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ & ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ