Η εκδρομή του Μορφωτικού στην Μαγνησία 27/3/2009

Οι  φωτογραφίες  είναι  του μέλους  μας  Σαλώμης  Μελισσάρη