Εκδρομή Μορφωτικού Συλλόγου στη Φλώρινα - Πρέσπες - Καστοριά - Νυμφαίο - Καλαμπάκα 26-29 Μαιου 2007

Οι  φωτογραφίες  είναι   της  κ. Σαλώμης  Μελισσάρη  μέλους  του  φωτογραφικού  τμήματος  του  Συλλόγου  μας.