ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Αρχίζουμε τα μαθήματα παραδοσιακών χορών με χοροδιδάσκαλο την αγαπητή Αρετή Κουκουμή και την συνεργασία του Γ.Μαργαρώνη.
Πληροφορίες:
Αρ.Κουκουμή τηλ.6975202209.
Αργυρώ Αποστόλου τηλ.6937172336
Πόπη Ζωγράφου τηλ.6978712473.Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, άτομα που στέκονται, μαντίλα και εξωτερικοί χώροι