Το χορευτικό τμήμα του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας στο Αίγινα Μάρις 1982

Το χορευτικό τμήμα του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας στο Αίγινα Μάρις 1982