ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ Κ. ΗΛΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ