Συνέντευξη της κ. Πυρουνάκη και του κ. Παύλου στο aeginaportal

       Συνέντευξη της κ Αθ. Πυρουνάκη και του κ. Παύλου

Παρακαλουθείστε  τη  συνέντευξη  στο  Aeginaportal  της  κ  Αθηνάς  Πυρουνάκη  (του  Συλλόγου  Αίγινα  ΕΘελοντής)  και  του  κ.Άρη  Παύλου(του  φωτογραφικού  εργαστηρίου    του  Μορφωτικού  Συλλόγου  Αίγινας)