ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

Σας γνωρίζουμε ότι  το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας   «ο Καποδίστριας»  είναι   το κάτωθι:

Πρόεδρος :Βασίλειος Μουσουλέας

Αντιπρόεδρος : Αργυρούλα  Αποστόλου

Γεν.Γραμματέας: Άννα (Αννίτα) Λεούση-Χαρτοφύλακα

Ειδική Γραμματέας: Νένα Τρικοπούλου

Ταμίας: Αντώνιος Ντελής

Μέλη: Γεώργιος Κραουνάκης και  Καλλιόπη(Πόπη) Ζωγράφου-Μαρίνη

Το   αναγραφέν Δ.Σ του Συλλόγου μας  που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 7/11/2021  συνήλθε σε σώμα με το πρακτικό 1/2021  της Παρασκευής 12/11/2021.

Ο Πρόεδρος                                                                               Η  Γ. Γραμματέας

 

 

Β Μουσουλέας                                                                        Αν. Μ. Λεούση-Χαρτοφύλακα