Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας"

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας".

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου    με την επωνυμία «Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας» καλεί σύμφωνα  με τις  διατάξεις του  Καταστατικού σε  Γ.Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  7-11-2021 και ώρα    10.30 στον αύλειο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης ορίζεται εντεταλμένος δικηγόρος από την Εισαγγελία Πειραιά,
Εκλογή Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης,
Διοικητικός Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από το έτος 2019 έως την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ και έγκρισή του,
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από το έτος 2019 έως την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ και έγκρισή της,
Οικονομικός Απολογισμός για την περίοδο από το έτος 2019 έως την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ και Προϋπολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021, έγκρισή τους και απαλλαγή των μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη,
Τροποποίηση Καταστατικού Συλλόγου και προσαρμογή του στις νέες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας (Ν. 4726/2020),
Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά μέχρι δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ΓΣ.    Το ΔΣ θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ, ο οποίος θα αναρτηθεί στο site του συλλόγου και στην είσοδο της αίθουσας του συλλόγου.  Ενστάσεις γίνονται επί του καταλόγου μέχρι 10 ημέρες πριν την γενική συνέλευση.
Αιτήσεις υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται το αργότερο έως την Παρασκευή 29/10/2021 στα γραφεία του Συλλόγου.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον Ν. 4726/2020  ΦΕΚ 181 Α 189/2020
 Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης την επόμενη Κυριακή 14/11/2021.

Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣ. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ                                                                                                                            ΑΝΝΑ ΧΑΝΟΥ